| Rejestracja | 517 529 278 | 9:00 - 17:00 |

NASZ ZESPÓŁ - LEKARZE KONSULTANCI

Andrzej Belowski - lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, angiolog
Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku ponad 20 letniej kariery zawodowej, związany z Oddziałem Klinicznym Kliniki Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych oraz angiologii. Aktualnie pracuje w Poradni Chorób Naczyń Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, oraz w Pracowni Endowaskularnej, gdzie specjalizuje się w leczeniu interwencyjnym trudnych przypadków chorób naczyń obwodowych. Posiada również bogate doświadczenie w leczeniu zachowawczym chorób naczyń oraz wykonywaniu ultrasonograficznych badań dopplerowskich tętnic i żył w szerokim zakresie.

Konrad Dobiecki – dr n.med. specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Lekarz, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Swoje zainteresowania zawodowe skoncentrował na chirurgii kręgosłupa. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Członek Komitetów Organizacyjnych międzynarodowych konferencji z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Opiekun lekarzy specjalizujących się w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ukończył wiele szkoleń wysokospecjalistycznych, staży doskonalących w Polsce i zagranicą. Był uczestnikiem konferencji i zjazdów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii kręgosłupa, jak również leczenia ran. Od wielu lat prowadzi kursy specjalizacyjne dla lekarzy i rehabilitantów z zakresu ortopedii i traumatologii oraz diagnostyki obrazowej narządu ruchu. Członek grupy ekspertów tworzącej polskie wytyczne leczenia pierwotnych i wtórnych nowotworów kręgosłupa. Autor wielu publikacji naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności praktyczne uczestnicząc w szkoleniach i kursach w kraju i za granicą pod okiem światowych autorytetów. Aktualnie asystent w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu PUM w Szczecinie.

Sławomir Szymański - dr n. med. specjalista ginekolog-położnik
Lekarz, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada Certyfikat Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Fetal Medicine Foundation, Kursów Kolposkopii i USG Piersi. Ukończył wiele kursów i konferencji z zakresu technik laparoskopowych uroginekologii, ultrasonografii oraz leczenia ran. Jest nauczyciel akademicki, promotorem prac magisterskich, autorem ponad 30 prac naukowych, w większości anglojęzycznych Swoje bogate doświadczenie zdobywał od podstaw jako lekarz przy łóżku pacjentek do pełnionej przez kilka lat funkcji Ordynatora Oddziału Ginekologiczno- Położniczego, aktualnie Asystent w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej SPSK nr 2 [Pomorzany]. Jest Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników [PTGiP], Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej [PTGO], Polsko- Niemieckiego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej [ESGO]. Jest pasjonatem i propagatorem zdrowego stylu życia, balansu pomiędzy fizycznością a duchem i psychiką człowieka.

Piotr Zdunek - lekarz medycyny
Posiada bogate doświadczenie w zakresie chirurgii, zarówno tej ambulatoryjnej jak i szpitalnej. Jest prawdziwym „wojownikiem”, dla którego hasłem wiodącym jest idea „STOP AMPUTACJOM”. Wciąż się szkoli u najlepszym mentorów w zakresie leczenia ran i podnosi swoje umiejętności na bazie już zdobytego, bogatego doświadczenia zawodowego. Wdraża nowe rozwiązania, jest oddany swoim pacjentom, aby im pomagać wprowadza innowacyjne metody leczenia, wzorując się na autorytetach wśród najlepszych specjalistów leczenia ran trudno gojących się.

Dr n. med Marleta Zienkiewicz - specjalista mikrobiologii lekarskiej
Od wielu lat członek- założyciel Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej, współpracownik i współautor rekomendacji opracowywanych w ramach NPOA (Narodowy Program Ochrony Antybiotyków) i SES.
Aktualnie pracuję jako Przewodnicząca zespołu kontroli zakażeń szpitalnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie , SP ZOZ Szpital MSWiA w Szczecinie, Szpitalne Centrum Medyczne Goleniów. Na co dzień zajmuję się problematyką zakażeń- głównie szpitalnych, dbam o bezpieczeństwo chorych i zapobieganie wystąpieniom zakażeń u osób hospitalizowanych, dodatkowo konsultuję chorych z podejrzeniem zakażenia, biorę udział w procesie diagnostycznym i leczniczym, dobierając optymalną antybiotykoterapię.

© Copyright 2022 by Centrum Medyczne - All Rights Reserved
Polityka Prywatności