| Rejestracja | 517 529 278 | 9:00 - 17:00 |

GDZIE NAS ZNAJDZIECIE

Adres

Centrum Medyczne - Jolanta Dynarska
ul. 3 Maja 25-27
Gabinety 336-340 (II piętro)
70-953 Szczecin 

Dane Kontaktowe

Rejestracja
Tel, 517 529 278

Captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jako Pacjenta lub danych osobowych małoletniego, działając jako jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny przez administratora danych Centrum Medyczne Jolanta Dynarska, ul. 3-go maja 25-27, 70-953 Szczecin . Decyzja o podaniu przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie i w konsekwencji świadczenia usług z zakresu opieki zdrowotnej. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa zgłoszenie za pośrednictwem formularza, w tym przede wszystkim w celu umówienia czy odwołania wizyty na świadczenie usług medycznych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ustalonym przez przepisy prawne. Więcej szczegółowych informacji zostało zawartych w dokumencie Polityka Prywatności i cookies

© Copyright 2023 by Centrum Medyczne - All Rights Reserved
Polityka Prywatności