| Rejestracja | 517 529 278 | 9:00 - 17:00 |

NASZ ZESPÓŁ - PIELĘGNIARKI SPECJALISTKI LECZENIA RAN

Katarzyna Banaszek - mgr pielęgniarstwa
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i leczenia ran.
Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Problem trudnogojących się ran traktuje nie tylko jako wyzwanie dla współczesnej medycyny, ale przede wszystkim cierpienie konkretnego człowieka, na które należy odpowiedzieć w sposób indywidualny i holistyczny. W pracy zawodowej nie poddaje się przeciwnościom, ale szuka najlepszych rozwiązań tak aby pacjent był otoczony opieką w sposób profesjonalny i miał zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

Jolanta Dynarska - mgr pielęgniarstwa
Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta.
Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się.
W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami
u najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

Edyta Kraszewska – mgr pielęgniarstwa
Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej. Specjalistka leczenia ran. Specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Studentka WSNOZ w Poznaniu na wydziale Podologii Ortopedycznej. Edukator cukrzycy, kierownik specjalizacji dla pielęgniarek, nauczyciel akademicki praktyk zawodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki. Jej pasją jest cukrzyca, edukacja pacjenta, prewencja stopy cukrzycowej i powikłań jakie niesie za sobą cukrzyca.

Aneta Ligocka – licencjat pielęgniarstwa, obecnie studia magisterskie
Ukończyła Politechnikę Szczecińska na wydziale inżynierii chemicznej i procesowej, obecnie pielęgniarka, specjalistka leczenia ran trudno gojących się. Skutecznie łączy wiedzę inżyniera z medycyną opartą na faktach naukowych.
Pasjonatka zdrowego stylu zycia

Arleta Nowicka – mgr pielęgniarstwa
Specjalistka leczenia ran oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej pasją są odleżyny, a pielęgnację ran przewlekłych postrzega nie jako problem, a wyzwanie, które warto podjąć, aby pacjent miał lepszą jakość życia. Cechy które ją charakteryzują to: zaangażowanie, dokładność, lojalność i uczciwość. Wierzy w ideały, działa z odwagą i stanowczością, równolegle kładąc nacisk na to, aby wszystko było wykonane tak jak trzeba. Uważa, że klucz do sukcesu leży w wyznawanych wartościach. W szeroko rozumianej trosce o drugiego człowieka duże znaczenie ma dla niej profesjonalizm oraz wartości etyczne i wrażliwość na nie.

Ewa Romanowska – mgr pielęgniarstwa
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalistka opieki nad stomią Ukończyła Wydział Nauk o Zdrowiu w Pomorskiej Akademii Medycznej- dzisiejszy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Niesie pomoc ludziom, gdyż ma dużą wrażliwość na krzywdę. Kieruje się hasłem: "Zawalczmy!"

© Copyright 2022 by Centrum Medyczne - All Rights Reserved
Polityka Prywatności