| Rejestracja | 517 529 278 | 9:00 - 17:00 |

NASZ ZESPÓŁ - PIELĘGNIARKI SPECJALISTKI LECZENIA RAN

Katarzyna Banaszek - mgr pielęgniarstwa
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i leczenia ran.
Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Problem trudnogojących się ran traktuje nie tylko jako wyzwanie dla współczesnej medycyny, ale przede wszystkim cierpienie konkretnego człowieka, na które należy odpowiedzieć w sposób indywidualny i holistyczny. W pracy zawodowej nie poddaje się przeciwnościom, ale szuka najlepszych rozwiązań tak aby pacjent był otoczony opieką w sposób profesjonalny i miał zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

Jolanta Dynarska - mgr pielęgniarstwa
Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta.
Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się.
W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami
u najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

Agnieszka Kisielska – dr n. med. i n. o zdr.
Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego oraz organizacji i zarządzania. Pielęgniarka z pasji i powołania. Problematykę ran trudno gojących się traktuje jako wyzwanie dla współczesnego pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. Wierzy, że jednym z najważniejszych elementów sukcesu związanego z procesem leczenia ran jest aktywna postawa pacjenta. Entuzjastka larwoterapii i naturoterapii.

Aneta Ligocka – licencjat pielęgniarstwa, obecnie studia magisterskie
Ukończyła Politechnikę Szczecińska na wydziale inżynierii chemicznej i procesowej, obecnie pielęgniarka, specjalistka leczenia ran trudno gojących się. Skutecznie łączy wiedzę inżyniera z medycyną opartą na faktach naukowych.
Pasjonatka zdrowego stylu zycia

Sylwia Owczarczyk – mgr pielęgniarstwa
Licencjat z pielęgniarstwa oraz tytuł magistra uzyskałam na uczelni PUM w Szczecinie. Zainteresowanie tematem leczenia ran, spowodował przypadek trudno gojącej się rany u członka rodziny, który został wyleczony w Centrum Medycznym Jolanty Dynarskiej. Następnie ukończyłam specjalistyczny kurs leczenia ran, oraz rozpoczęłam pracę w zespole w Centrum Medycznym.

Ewa Romanowska – mgr pielęgniarstwa
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalistka opieki nad stomią Ukończyła Wydział Nauk o Zdrowiu w Pomorskiej Akademii Medycznej- dzisiejszy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Niesie pomoc ludziom, gdyż ma dużą wrażliwość na krzywdę. Kieruje się hasłem: "Zawalczmy!"

Jolanta Wnęk - licencjat pielęgniarstwa
Obecnie w trakcie specjalizacji chirurgicznej. Specjalista leczenia ran trudno gojących się. W swojej pracy kieruję się nie tylko wiedzą, ale empatią i wrażliwością na cierpienie drugiego człowieka.

© Copyright 2023 by Centrum Medyczne - All Rights Reserved
Polityka Prywatności