| Rejestracja | 517 529 278 | 9:00 - 17:00 |

Prehabilitacja


szerokie pojęcie oznaczające wcześniejsze przygotowanie organizmu
do ciężkiego wysiłku, związanego z dużym obciążeniem fizycznym i energetycznym.
To działanie profilaktyczne, mające na celu stworzenie rezerwy czynnościowej
i metabolicznej celem lepszej tolerancji spodziewanego wysiłku i obciążenia. W ostatnich
latach pojęcie to staje się coraz bardziej popularne w medycynie i oznacza optymalne,
wielokierunkowe przygotowanie pacjenta do leczenia, najczęściej operacyjnego dla poprawy
jego stanu ogólnego dla lepszego przebiegu pooperacyjnego. Działanie takie ma na celu
zmniejszenie ryzyka powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji, osiągnięcia w jak najkrótszym czasie jak najwyższej jakości życia.

Prehabilitacja opiera się na czterech kierunkach działań: eliminacji nałogów, przygotowaniu
żywieniowym, ćwiczeniach fizycznych oraz wsparciu psychologicznym.

U pacjentów po operacjach dobrze zagojona rana pooperacyjna to efekt końcowy całego
procesu leczenia, procesu, który zaczyna się dużo wcześniej niż powstaje rana. Dlatego
tak ważne jest przygotowanie się do leczenia operacyjnego. Przygotowanie, które ma na celu
uzyskanie pełnej gotowości organizmu do jak najlepszego przejścia przez cały okres
operacyjny, minimalizacji ryzyka powikłań i uzyskania optymalnego wyniku leczenia. Proces
kompleksowego przygotowania do zabiegu nazywany jest właśnie prehabilitacją.
Umiejętne wprowadzenie tych elementów w okresie przedoperacyjnym (nawet kilkudniowe
przygotowanie jest uzasadnione) znacząco zmniejsza ryzyko powikłań, w tym zakażenia
miejsca operowanego, wystąpienia innych powikłań, jak zapalenie płuc, czy skrócenia czasu
pobytu w szpitalu. Jeśli chcemy, by nasze rany naprawdę dobrze się wygoiły

przygotujmy nasz organizm już wcześniej na spory wysiłek, jakim jest zabieg operacyjny.

Prehabilitację należy wprowadzić również u pacjentów onkologicznych i u innych, u którychprzewiduje się przejście człowieka przez traumę zdrowotną.
Prehabilitacja u sportowców natomiast jest silnie nacechowana na “wyprzedzenie”
i zapobieganie możliwym kontuzjom. Dlatego właśnie powinna być jednym z ważniejszych
działań przeprowadzanych regularnie, nie tylko przez zawodowych sportowców, ale również przez amatorów.

“Prehabilitacja, aby uniknąć rehabilitacji”

Prehabilitacja ma na celu zaangażowanie mniejszych grup mięśniowych, które odpowiadają
za stabilizację w obrębie stawu. Zwykle są to mięśnie w szczególny sposób narażone
na kontuzję, zbyt słabe żeby samodzielnie przenosić duże obciążenia. Takie przeciążenia
pojawiają się zwykle, gdy osoba ćwicząca przyjmuje nieodpowiednią, z punktu widzenia
biomechaniki ruchu pozycję, wynikającą ze złej kontroli motorycznej, z powodu
nierozciągnięcia, lub z powodu osłabienia niektórych mięśni. Prehabilitacja ma za zadanie
poradzić sobie z trzeba tymi problemowymi obszarami.

© Copyright 2023 by Centrum Medyczne - All Rights Reserved
Polityka Prywatności